Raad van Advies

Het Criminologisch Netwerk Nederland heeft een Raad van Advies ingesteld die adviseert over strategische vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van de Criminologie. De Raad houdt tevens toezicht op de kwaliteit van Het Criminologisch Netwerk Nederland.

De Raad van Advies

Wim Huisman
Wim Huisman is in 2001 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hier is hij thans hoogleraar criminologie. Zijn specialisaties zijn witteboordencriminaliteit, organisatiecriminaliteit, economische criminaliteit, compliance, toezicht en handhaving. Wim Huisman is onder andere actief als voorzitter bij de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC), als bestuurslid van de European Working Group on Organisational Crime van de European Society of Criminology en hij is lid van de redactie van het ‘Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Rechtshandhaving’.

Damián Zaitch
Damián Zaitch is sinds 2009 universitair docent bij de Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht. Hij promoveerde cum laude in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam, met een etnografische studie over Colombianen betrokken in de cocaïnehandel in Nederland (Trafficking Cocaine (2002) Kluwer Law International) waarvoor de Willem Nagel Prijs kreeg in 2003. Hij heeft gepubliceerd over terrorisme en sociale controle, politiële samenwerking in Europa, kritische criminologie, en voor de laatste 15 jaren over drugshandel, drugsbeleid en georganiseerde misdaad in Nederland en Latijnsamerika. Hij is nu geïnteresseerd in diverse vormen van transnationale misdaad en globale criminele markten, in staats- en organisatiecriminaliteit in het veld van milieu en gezondheid (voedselindustrie, exploitatie van natuurlijke bronnen) en in nieuwe kwalitatieve strategieën van onderzoek zoals virtuele etnografie en visuele criminologie.

Karin van Wingerde
Karin van Wingerde is universitair docent criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar verschillende vormen van organisatiecriminaliteit en financieel economische criminaliteit en de maatschappelijke reacties daarop. In het bijzonder is zij geïnteresseerd in de gedragseffecten van intern en extern toezicht bij ondernemingen en organisaties. In 2012 promoveerde Karin aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar het effect van sancties op het nalevingsgedrag van ondernemingen in de afvalbranche. Karin is tevens lid van de redactie van Tijdschrift voor Toezicht.

Hans Nelen
Hans Nelen studeerde als jurist en criminoloog af aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na jaren onderzoek te hebben gedaan bij het WODC en als Universitair Hoofddocent verbonden te zijn geweest aan de VU is Hans sinds 2007 werkzaam als hoogleraar criminologie bij de Universiteit van Maastricht. Zijn specialisaties zijn corruptie, witwassen, organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit.

Marianne van den Anker
Marianne van den Anker studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en werkte kort daarna als organisatieadviseur, criminoloog en onderzoeker voor verschillende organisaties, waaronder de politie. In 2004 werd Marianne namens Leefbaar Rotterdam wethouder Veiligheid en Volksgezondheid in Rotterdam. Tegenwoordig functioneert Marianne via haar eigen bedrijf Ankerpunt als dagvoorzitter, spreker en trainer en is Marianne regelmatig op radio en televisie te zien en te horen. Marianne heeft onder andere veel kennis over thema's als criminaliteit, integriteit, fraude, corruptie, zorg, overlast en veiligheid.

Bob Hoogenboom
Bob Hoogenboom is hedendaags uitgegroeid tot een ervaren hoogleraar en is uitgebreid geschoold op het gebied van (criminologisch) onderzoek, crisisbeheersing, openbare veiligheid, overheid en criminologie. Bob heeft na zijn doctoraal in de geschiedenis van de criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een hoop onderzoek gedaan, waaronder bij het WODC. Vervolgens is hij professor geweest op de VU Amsterdam op het gebied van politie en veiligheid. Inmiddels geeft Bob al bijna 30 jaar les op de politieacademie en is hij ook al geruime tijd professor op de Nyenrode Business Universiteit. Sinds 2015 is Bob ook lid van de adviescommissie Transformatie Openbare Veiligheid in Saskatchewan (Canada). Recent heeft Bob een nieuw boek uitgebracht: “Politie en liefde in tijden van onveiligheid.” Kortom, met zijn jarenlange en internationale ervaring is Bob een aanwinst voor de Raad van Advies van Het CNN!

Bob Hoogenboom

Hanneke Palmen
Hanneke Palmen is sinds 2012 als universitair docent verbonden aan het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, waar zij werkzaam is bij het Prison Project. Haar onderzoek richt zich op de rol die de sociale context (netwerken) van gedetineerden spelen in hun leven voor, tijdens en na detentie. Hanneke promoveerde in 2009 bij de afdeling Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar vriendschappen van agressieve kinderen. Daarna was zij werkzaam bij het NSCR in Amsterdam, waar zij onder andere werkte bij het TransAM onderzoek, een longitudinaal onderzoek naar jong volwassenen, dat onder andere de ontwikkeling van sociale (criminele en niet-criminele) relaties van deze jongeren in kaart brengt.

Leon Kort
Leon Kort is mede-oprichter van het Criminologisch Netwerk Nederland. De bacheloropleiding Criminologie heeft Leon afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarna hij in Leiden de master Forensische Criminologie met succes heeft afgerond. Leon kwam via een afstudeerstage terecht bij Deloitte Forensic & Dispute Services, waar hij zijn scriptie schreef. Naast zijn scriptie was Leon betrokken bij de organisatie van de eerste editie van het Fraude Film Festival. Momenteel werkt hij als Consultant bij het Governance, Risk & Compliance team van Deloitte.

©2015-2018 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?