Raad van Advies

Het Criminologisch Netwerk Nederland heeft een Raad van Advies ingesteld die adviseert over strategische vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van de Criminologie. De Raad houdt tevens toezicht op de kwaliteit van Het Criminologisch Netwerk Nederland.

De Raad van Advies

Damián Zaitch
Damián Zaitch is sinds 2009 universitair docent bij de Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht. Hij promoveerde cum laude in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam, met een etnografische studie over Colombianen betrokken in de cocaïnehandel in Nederland (Trafficking Cocaine (2002) Kluwer Law International) waarvoor de Willem Nagel Prijs kreeg in 2003. Hij heeft gepubliceerd over terrorisme en sociale controle, politiële samenwerking in Europa, kritische criminologie, en voor de laatste 15 jaren over drugshandel, drugsbeleid en georganiseerde misdaad in Nederland en Latijnsamerika. Hij is nu geïnteresseerd in diverse vormen van transnationale misdaad en globale criminele markten, in staats- en organisatiecriminaliteit in het veld van milieu en gezondheid (voedselindustrie, exploitatie van natuurlijke bronnen) en in nieuwe kwalitatieve strategieën van onderzoek zoals virtuele etnografie en visuele criminologie.

Damian Zaitch

Karin van Wingerde
Karin van Wingerde is universitair docent criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar verschillende vormen van organisatiecriminaliteit en financieel economische criminaliteit en de maatschappelijke reacties daarop. In het bijzonder is zij geïnteresseerd in de gedragseffecten van intern en extern toezicht bij ondernemingen en organisaties. In 2012 promoveerde Karin aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar het effect van sancties op het nalevingsgedrag van ondernemingen in de afvalbranche. Karin is tevens lid van de redactie van Tijdschrift voor Toezicht.

Karin van Wingerde

Marianne van den Anker
Marianne van den Anker studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en werkte kort daarna als organisatieadviseur, criminoloog en onderzoeker voor verschillende organisaties, waaronder de politie. In 2004 werd Marianne namens Leefbaar Rotterdam wethouder Veiligheid en Volksgezondheid in Rotterdam. Tegenwoordig functioneert Marianne via haar eigen bedrijf Ankerpunt als dagvoorzitter, spreker en trainer en is Marianne regelmatig op radio en televisie te zien en te horen. Marianne heeft onder andere veel kennis over thema's als criminaliteit, integriteit, fraude, corruptie, zorg, overlast en veiligheid.

Marianne van den Anker

Bob Hoogenboom
Bob Hoogenboom is hedendaags uitgegroeid tot een ervaren hoogleraar en is uitgebreid geschoold op het gebied van (criminologisch) onderzoek, crisisbeheersing, openbare veiligheid, overheid en criminologie. Bob heeft na zijn doctoraal in de geschiedenis van de criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een hoop onderzoek gedaan, waaronder bij het WODC. Vervolgens is hij professor geweest op de VU Amsterdam op het gebied van politie en veiligheid. Inmiddels geeft Bob al bijna 30 jaar les op de politieacademie en is hij ook al geruime tijd professor op de Nyenrode Business Universiteit. Sinds 2015 is Bob ook lid van de adviescommissie Transformatie Openbare Veiligheid in Saskatchewan (Canada). Recent heeft Bob een nieuw boek uitgebracht: “Politie en liefde in tijden van onveiligheid.” Kortom, met zijn jarenlange en internationale ervaring is Bob een aanwinst voor de Raad van Advies van Het CNN!

Bob Hoogenboom

Hanneke Palmen
Hanneke Palmen is sinds 2012 als universitair docent verbonden aan het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, waar zij werkzaam is bij het Prison Project. Haar onderzoek richt zich op de rol die de sociale context (netwerken) van gedetineerden spelen in hun leven voor, tijdens en na detentie. Hanneke promoveerde in 2009 bij de afdeling Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar vriendschappen van agressieve kinderen. Daarna was zij werkzaam bij het NSCR in Amsterdam, waar zij onder andere werkte bij het TransAM onderzoek, een longitudinaal onderzoek naar jong volwassenen, dat onder andere de ontwikkeling van sociale (criminele en niet-criminele) relaties van deze jongeren in kaart brengt.

Hanneke Palmen

Bram Martin
Bram Martin is initiatiefnemer, mede-oprichter en oud-voorzitter van het Criminologisch Netwerk Nederland. Bram rondde zijn masteropleiding Forensische Criminologie af aan de Universiteit Leiden en schreef zijn afstudeerscriptie binnen team SOI van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Bram is sinds 2014 actief als fraudeonderzoeker en en is gespecialiseerd in Open Source Intelligence (OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT). Bram is eigenaar van de Aware Online Academy vanuit waar hij met zijn team trainingen en ondersteuning op het gebied van internet-rechercheren verzorgt.

Bram Martin

©2015-2019 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?