Het bestuur van het CNN

Voorzitter - Céline Barge

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Het Criminologisch Netwerk Nederland. Naast deze functie volg ik de master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarbij ik nu bezig ben met het schrijven van mijn scriptie. Voor mijn scriptie ga ik stage lopen binnen het team Analyse en Onderzoek van de Politie Eenheid Amsterdam. Naar verwachting rond ik mijn scriptie, en daarbij mijn studie, aankomende zomer af.

Secretaris - Tansu Ilhan

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met leden en externen, het opstellen van de agenda en de notulen en het bijhouden van de mail en de ledenlijst. Momenteel zit ik in de laatste fase van de master Opsoringscriminologie aan de VU en schrijf ik mijn scriptie. Hiervoor loop ik een onderzoeksstage bij het Verwey-Jonker Instituut. Binnenkort zal ik beginnen met een bijbaan als recherche-assistent.

Penningmeester - Marlou Tibbe

Als penningmeester ben ik onder andere verantwoordelijk voor het keuren van begrotingen van evenementen en het controleren en uitbetalen van facturen. Daarnaast onderhoud ik de website. Ik heb de bachelor criminologie (VU) en vervolgens de master opsporingscriminologie (VU) afgerond. Na het behalen van deze master ben ik in april 2021 gestart bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier ben ik werkzaam als beleidsmedewerker op het terrein van georganiseerde criminaliteit.

Bestuurslid Partners & Relaties - Nathalie Berger

Als bestuurslid Partners en Relaties ben ik verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van contacten met het externe netwerk. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het aansturen van de Commissie Partners en Relaties. Ik heb de bachelor Criminologie afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf maart zal ik werkzaam zijn als recherche-assistent bij de basisteamrecherche Eenheid Noord-Holland. Daarnaast start ik vanaf september met de master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bestuurslid Communicatie - Robine Ravesloot

Als bestuurslid Communicatie ben ik onder andere verantwoordelijk voor het promoten van het CNN onder (nieuwe) leden en organisaties, het verzorgen van de social mediacontent en het aansturen van de Communicatiecommissie. Ik heb de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en de master Criminologie en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden in juli 2021 afgerond. Sinds augustus 2021 ben ik werkzaam bij het RIEC en daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij Exodus.

©2015-2022 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?