Het bestuur van het CNN

Voorzitter

Debbie Hazeleger is als voorzitter verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Het Criminologisch Netwerk Nederland. Ze heeft de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen en de master Global Criminology aan de Universiteit Utrecht afgerond en de master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. Naast haar studie is ze actief geweest in meerdere commissies en heeft ze afgelopen jaar de functie van penningmeester binnen het bestuur vervuld. Sinds oktober is Debbie met veel plezier werkzaam bij de ABN AMRO als Transaction Monitoring Specialist.

Secretaris

Fleur Schouten is als secretaris verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met leden en externen, het opstellen van de agenda en de notulen en het bijhouden van de mail en de ledenlijst. Fleur heeft een bachelor en master in Bedrijfskunde afgerond aan de Universiteit van Groningen en is in februari dit jaar begonnen aan de master Criminologie en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden. Als onderdeel van deze master heeft zij stage gelopen bij de politie in Amsterdam.

Fleur

Penningmeester

Carmen Hughes heeft haar bachelor Criminologie behaald aan de Universiteit Leiden en een half jaar gestudeerd aan de Universiteit van Cork. Hierna is ze begonnen met de master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. Tijdens deze master heeft ze stage gelopen en masterscriptie geschreven bij het Nederlands Compliance Instituut. Naast haar studie heeft Carmen bestuurservaring opgedaan bij Sempre Crescendo in Leiden. Sinds kort is ze afgestudeerd en aan de slag gegaan bij ING Bank als KYC analist. De functie die Carmen bij het CNN op zich neemt is die van penningmeester.

Bestuurslid Partners & Relaties

Iris Westplate is als bestuurslid Partners en Relaties verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van contacten met het externe netwerk. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het aansturen van de Commissie Partners en Relaties. Iris heeft de bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de universiteit Leiden. Op dit moment volgt zij tevens aan de Universiteit Leiden met veel plezier de masters Orthopedagogiek en Criminologie & Veiligheidsbeleid. Daarnaast zal zij zich het komende halfjaar bezighouden met haar afstudeerstage bij Fivoor in Rotterdam.

Bestuurslid Communicatie

Daan van Heertum is als bestuurslid Communicatie verantwoordelijk voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om het netwerk te promoten onder (nieuwe) leden en organisaties. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het verzorgen van de social mediacontent en het aansturen van de Communicatiecommissie. Daan heeft de bachelor Psychologie aan de Universiteit Utrecht afgerond en is dit jaar begonnen met de master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. Naast zijn studie heeft hij al vele commissies gedaan bij verschillende (studie)verenigingen.

©2015-2021 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?