Het bestuur van het CNN

Voorzitter

Desmond Ywema is als voorzitter belast met het geven van leiding aan het dagelijks bestuur van de vereniging. Desmond is eindverantwoordelijke, zit bestuursvergaderingen voor en houdt zich samen met de andere bestuursleden bezig met het te voeren beleid van het netwerk. Desmond heeft binnen Het CNN de rol van senior vacaturejager vervuld en heeft zijn bachelor Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Desmond is werkzaam als Privacy Officer bij Gemeente de Ronde Venen en is forumlid bij de VVD.

Desmond Ywema

Secretaris

Martine Rietman is als secretaris verantwoordelijk voor het verzorgen van de agenda’s en notulen en voor het onderhouden van contact met leden en externe partijen. Tevens functioneert zij als vicevoorzitter. Martine volgde een bachelor Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarna een master Wijsbegeerte en een master Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Voor haar masterscriptie bestudeerde zij het profiel van de Belgische Syriëstrijder. Na haar afstuderen werkte zij als onderzoeker bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in Brussel en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam. Momenteel is Martine werkzaam als rijkstrainee bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Martine Rietman

Penningmeester

Tjissa de Wit is als penningmeester de eindverantwoordelijke voor de financiële administratie van het CNN. Ze heeft de bachelor Criminologie met Honours College Law aan de Universiteit Leiden afgerond. Op dit moment zit ze in het eindstadium van de master Opsporingscriminologie met een aanvullende research track aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit jaar begint ze aan de Master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. Hiernaast is Tjissa werkzaam bij Capita Selecta, waar ze bijles geeft in `Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek’.

Tjissa de Wit

Bestuurslid Partners & Relaties

Laura Achtereekte is als bestuurslid Partners & Relaties verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met partners en relaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de commissie Partners & Relaties. Laura heeft haar bachelor Criminologie behaald aan de Universiteit Leiden en een half jaar gestudeerd aan de Universiteit van Oslo. Hierna is zij begonnen met de master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft zij stage gelopen bij het Centrum tegen Kinderhandel & Mensenhandel. Dit jaar zal zij ook gaan starten met de master Crisis & Security Management in Den Haag. Naast haar studie heeft ze onder andere bestuurservaring opgedaan bij AIESEC Leiden en vrijwilligerswerk in Colombia.

Bestuurslid Communicatie

Maj-britt Olsthoorn zal dit jaar de rol als bestuurslid van de Communicatiecommissie vervullen; de commissie waar zij afgelopen jaar voorzitter van is geweest. Maj-britt is 22 jaar oud en heeft afgelopen zomer de masteropleiding Forensische criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Hiervoor heeft zij tevens haar bacheloropleiding Criminologie behaald aan dezelfde universiteit. Tijdens haar afstudeerstage heeft ze voor haar scriptie onderzoek gedaan naar de relatie tussen politiecontact van gezinsleden, het opgroeien in een eenoudergezin en delinquent gedrag onder jongvolwassenen met multiproblematiek in Rotterdam. Vanaf november 2018 zal zij 3 maanden in Curaçao meewerken aan een onderzoek naar het jeugdreclasseringsaanbod daar.

Maj-Britt Olsthoorn

Bestuurslid Evenementen

Lidija Jovanovic is dit jaar het bestuurslid voor Evenementen. Samen met haar commissie zal zij zich bezighouden met het organiseren van criminologisch relevante evenementen. Lidija heeft haar bachelor Criminologie aan de Universiteit Leiden behaald. Na haar bachelor heeft ze een tussenjaar gehad waarin zij bij de Gemeente Amsterdam op de afdeling Openbare Orde en Veiligheid heeft gewerkt en stage gelopen op de Nederlandse Ambassade in Servië. Daarna volgde ze de master Corporate and Organised Crime aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en liep ze stage bij het RIEC in Den Haag.

©2015-2019 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?