Masteropleidingen

Bekijk de masteropleidingen criminologie 

In  Nederland wordt Criminologie door zes universiteiten als masteropleiding aangeboden. De zes universiteiten zijn de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Maastricht University, de Tilburg University en de Universiteit Utrecht.

Masteropleidingen Criminologie

Vrije Universiteit  Amsterdam - Criminologie

De masteropleiding Criminologie is bij uitstek dadergericht. Je specialiseert je op het gebied van de opsporing van daders en de beëindiging van criminele carrières. Na het volgen van een aantal algemene vakken, kies je voor één van de volgende afstudeerrichtingen:

- Opsporingscriminologie: richt zich op de verschillende soorten misdaad en de technieken van bestrijding.
- Interventiecriminologie: richt zich op de criminele loopbanen van daders en de mogelijke interventies om deze loopbanen te eindigen.

Meer informatie? www.vu.nl

Duur: 1 jaar (bij voltijd)
Numerus fixus: nee
Startdatum: september en februari
Deadline aanmelding: 15 juli of 1 januari
Vorm: zowel voltijd als deeltijd
Taal: 70% Nederlands, 30% Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: politie, forensische accountancy, OM, gemeenten, bedrijfsleven

Vrije Universiteit Amsterdam – International Crimes and Criminology

Deze master richt zich op internationale criminaliteit in een breed perspectief. De focus ligt op internationale criminaliteit als genocide, criminaliteit tegen de mensheid en samenlevingen die een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid vormen. Denk hier bijvoorbeeld aan ‘het dictatorschap in Zuid-Amerika en Europa’ of ‘corporaties als daders van internationale misdrijven in de olie- en mijnindustrie’. Je krijgt inzicht in de psychologie van daders, maakt kennis met criminologische theorieën en politieke issues op internationaal gebied worden besproken.

Meer informatie? www.vu.nl

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september
Deadline aanmelding: 1 juni
Vorm: voltijd
Taal: Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: internationale rechtbanken, mensenrechten organisaties, overheid, universiteiten en onderzoeksbureaus

Universiteit Leiden – Forensische Criminologie

De master Forensische Criminologie heeft een breed multidisciplinair perspectief en is gericht op het gebruik van specialistische expertise in de strafrechtspleging. De wetenschappelijke onderzoeksmethoden die op verscheidene gebieden bij de opsporing aan bod komen worden in deze master uitgebreid behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: forensische accountancy, forensische psychiatrie of criminalistiek.

Meer informatie? www.mastersinleiden.nl

Duur: 1 jaar (bij voltijd)
Numerus fixus: nee
Startdatum: september en februari
Deadline aanmelding: 15 juni en 1 december
Vorm: zowel voltijd als deeltijd
Taal: hoofdzakelijk Nederlands
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: politie, OM, justitiële instellingen en diensten, gevangeniswezen en reclassering, slachtofferhulp, universiteiten en onderzoeksbureaus

Universiteit Leiden – Criminaliteit en Rechtshandhaving

De master Criminaliteit en Rechtshandhaving verbindt actuele ontwikkelingen binnen de criminologie met urgente veiligheidsvraagstukken en de praktijk van criminaliteitsbeleid en strafrechtspleging. Je buigt je over vragen als: Op welke manier kan de maatschappij inspelen op criminaliteit? Of Hoe kan beleid of het strafrecht ingezet worden om criminaliteit aan te pakken? Binnen deze master kan er gekozen worden tussen twee specialisaties:

- Criminologie en Veiligheidsbeleid: Deze specialisatie richt zich op de aanpak van criminaliteit en het ontwikkelen van legitiem en effectief beleid.
- Comparative criminal Justice: Deze Engelstalige afstudeerrichting focust zich op het systeem van principes, regels, praktijken en organisaties, op basis waarvan de overheid straffen tegen criminaliteit tot stand brengt.

Meer informatie? www.mastersinleiden.nl

Duur: 1 jaar (bij voltijd)
Numerus fixus: nee
Startdatum: september en februari
Deadline aanmelding: 15 juni en 1 december
Vorm: zowel voltijd als deeltijd
Taal: Engels en Nederlands
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: politie, OM, gevangeniswezen en reclassering, overheid, slachtofferhulp, consultancybureaus, (commerciële) onderzoeksbureaus, beveiligingsbranche, bedrijfsleven

Erasmus Universiteit Rotterdam – Criminologie

Een breed opgestelde master met een maatschappelijke oriëntatie. Je verdiept je in de onderwerpen veiligheid, criminaliteit en criminaliteitsbeleid. Er wordt inzicht verschaft in de dynamiek tussen criminaliteit, risico-taxatie, interventie en rechtspleging. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve benaderingen komen uitgebreid aan bod. Daarnaast kies jij één van de twee profielen die de master criminologie biedt: Jeugdcriminologie of Corporate and Organised Crime.

Meer informatie? www.eur.nl

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september
Deadline aanmelding: 20 augustus
Vorm: voltijd en deeltijd
Taal: Nederlands en Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: voor de veiligheid relevante sectoren zoals ministeries en gemeentes, politie, OM, gevangeniswezen en reclassering, universiteiten, onderzoeksbureaus, accountancy.

Erasmus Universiteit Rotterdam – International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC)

IMARC is a full-time programme that prepares students to engage with current European developments in border-crossing, security and social justice. IMARC aims to enhance the capacity of students to apply new knowledge and advanced analytical skills to problems from an international and interdisciplinary perspective. The programme brings together learning, research and practice through collaboration with already well-established partners among which are governments, ngo’s, corporate actors and other universities, which contributes to the employability of our students.

Meer informatie? www.internationalmastercriminology.eu

Duur: 2 jaar
Numerus fixus: nee
Decentrale selectie: ja
Startdatum: september
Deadline aanmelding: 1 juni
Vorm: voltijd
Taal: Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: After successfully finishing IMARC you will have 2 or more Master of Science degrees. With an IMARC diploma, you are a highly trained professional with criminological expertise, advanced analytical skills, and an international outlook. The collaborating organisations (see https://www.internationalmastercriminology.eu/partners/) in the field are also potential employers. Your job opportunities are at NGO's, governmental bodies and policy makers, and commercial organisations. Your training as a researcher enables you to work not only as a researcher in academic, public and commercial functions  but also as a consultant, data analyst, compliance officer, policy adviser and policy maker, advocate, and other functions at a managerial level.

Universiteit Maastricht - Forensica, Criminologie en Rechtspleging

Inzicht en verdieping creëren in de strafrechtspleging is wat centraal staat bij de masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging. Hiertoe worden onderwerpen behandeld, zoals verklaringen en oorzaken van crimineel gedrag, strafrechtelijke bewijsvoering en waarheidsvinding, getuigenverklaringen, toerekeningsvatbaarheid, DNA-onderzoek en fraudebestrijding. Je leert wat de forensische disciplines psychologie, psychopathologie, accountancy en geneeskunde betekenen voor de strafrechtelijke opsporing en bewijsvoering.

Meer informatie? www.maastrichtuniversity.nl

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september en februari
Deadline aanmelding: 15 juli en 15 december
Vorm: voltijd
Taal: Nederlands, tevens aangeboden in het Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: advocatuur, rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, opsporingsinstanties, psychiatrie diensten, beleidsafdeling ministerie van justitie.

Universiteit Utrecht - Global Criminology

De masteropleiding Criminology in Utrecht is georiënteerd op lokale en globale criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel, terrorisme, corruptie, fraude en natuurconflicten. Na het volgen van een aantal algemene vakken, kiest de student voor een van de volgende afstudeerrichtingen:
- Global Crime: richt zich op grensoverschrijdende criminaliteit, zoals goederen- en mensensmokkel, culturele criminaliteit, milieucriminaliteit en schendingen van mensenrechten.
- Crime, Punishment and Security: richt zich op gevangenissen en rechtbanken, bestraffing en alternatieve sancties, vergelijking van rechtssystemen, jongeren en stigmatisering, psychiatrische detentie en klinische criminologie.

Meer informatie? www.uu.nl

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september
Deadline aanmelding: 1 mei
Vorm: voltijd
Taal: Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: beleid, kwalitatief (internationaal) onderzoek, wetshandhaving, (inter)nationale organisaties gericht op migratie, terrorisme, milieucriminaliteit en financiën.

©2015-2022 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?