De Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC)

Wat is de NVC? 

Sinds 17 Juni 1974 kent Nederland een speciale vereniging voor criminologen, namelijk de NVC. De NVC behartigt de belangen van  de Nederlandse criminologie en criminologen. Zij richten zich nadrukkelijk op mensen die werkzaam zijn op het terrein van de criminologie en organiseren regelmatig themabijeenkomsten. Daarnaast houden zij een jaarlijks congres waarin actueel Nederlands onderzoek wordt gepresenteerd. De leden van de NVC ontvangen elk kwartaal het Tijdschrift voor de Criminologie en de nieuwsbrief De Criminoloog. Hierin wordt de actualiteit en de vernieuwing rondom criminologie aan de lezer gepresenteerd. Te denken valt aan interessante onderzoeken, ontwikkelingen op onderwijsgebied en de arbeidsmarkt. Tot slot kent de NVC een fonds waarin studenten die hun afstudeeronderzoek in het buitenland willen doen een tegemoetkoming van reis- en verblijfskosten kunnen aanvragen.

Meer informatie? Neem eens een kijkje op www.criminologie.nl.

Snap 2016-01-01 at 19.36.18

©2015-2019 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?