In deze blog vertelt Diede Scheurwater over haar werk bij Stichting Exodus en de raakvlakken die dit werk heeft met de studie Criminologie. Naast ambulant begeleider is zij ook coördinator van het project Krachtig Thuis dat vorig jaar van start ging binnen Exodus Zuid-Holland. Dit project focust zich op de achterblijvers van gedetineerden. Hieronder lees je meer!

26 april 2020 

Hallo criminologen! Mijn naam is Diede Scheurwater en sinds november 2017 ben ik werkzaam bij Stichting Exodus. In 2016 rondde ik de Bachelor Criminologie af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens de bachelor volgde ik de minor Forensische Criminologie aan de VU. Vervolgens begon ik aan de Master Global Criminology die ik aan de Universiteit van Utrecht volgde en in oktober 2018 afrondde. Ik volgde de richting Penology and Forensic Criminology en nam mijn master afstudeeronderzoek af in de gevangenis op Sint Maarten. Wat ik met name leuk vond aan dit onderzoek was het contact met de gedetineerden zelf. In eerste instantie was er vooral wantrouwen maar ik merkte op dat mijn belangstelling voor hun jeugd, kijk op het leven en frustraties over bijvoorbeeld de politiek van grote waarde was voor hen. Een gevangene schreef zelfs een gedicht over hoe trots hij was dat ik iets wilde bijdragen aan hun situatie door middel van het onderzoek. Dit maakte veel indruk op mij.

Eenmaal terug in Nederland besloot ik het roer om te willen gooien. Ik wilde iets doen voor mensen in detentie maar was mij ervan bewust dat mijn CV daar niet op toegerust was. Ik had nog nooit stage gelopen en de baantjes die ik naast mijn studie had, waren ook niet studie gerelateerd. Ik meldde mij daarom aan als vrijwilliger bij Exodus. Exodus is een landelijke forensische zorgaanbieder die gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie (en netwerk) begeleidt bij de terugkeer in de samenleving. Dit gebeurt onder andere door ambulante ondersteuning en begeleiding aan ex-gedetineerden die zelfstandig wonen of daar naartoe aan het werken zijn.

Ik werd een maatje van iemand die net uit detentie kwam. Ik hielp hem bij allerlei praktische zaken en ging mee naar afspraken bij de gemeente om hem te ondersteunen. Bij Exodus werd opgemerkt dat ik plezier had in mijn vrijwilligersfunctie en dat de deelnemer vooruitgang boekte. Ik kreeg een parttime contract aangeboden en ondertussen rondde ik mijn master af. Inmiddels werk ik alweer 2,5 jaar bij Exodus als ambulant begeleider en doe dit fulltime. Ambulante deelnemers kunnen door de reclassering of via de gemeente worden aangemeld voor begeleiding als zij hulp nodig hebben op het gebied van wonen, dagbesteding, financiën, werk, sociale relaties, lichamelijke of psychische gezondheid en zingeving. Door het op orde brengen van iemands leven ontstaat er weer ruimte voor perspectief  en bouw je tegelijkertijd een band op. Dit vermindert de kans dat zij terugvallen in oude patronen met als doel dat hij of zij uiteindelijk weer in staat is om zelfstandig te participeren in de maatschappij.

Misschien zou je zeggen dat mijn werk als begeleider niet veel raakvlakken heeft met de studie Criminologie. Op praktisch gebied had ik inderdaad nog veel te ontdekken. Op welke voorzieningen heeft iemand bijvoorbeeld recht binnen de gemeente? Toch maak ik nog dagelijks gebruik van kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie. De mensen die ik help, hebben vaak al veel meegemaakt en dit heeft impact op hoe zij in het leven staan. Het vraagt om veel doorzettingsvermogen om na alle tegenslagen het leven weer op te pakken. Het helpt mij in de begeleiding dat ik kennis heb over het gevangeniswezen, de omstandigheden, de rechten en plichten, onderlinge machtsverhoudingen etc. Ook door verschillende excursies naar gevangenissen en klinieken kan ik me er een betere voorstelling van maken. Verder is de studiestof over het strafrecht, hoe de strafrechtsketen is georganiseerd en hoe een straf is opgebouwd ook nuttig om het proces waarin een deelnemer zit te kunnen volgen en te begrijpen. De studie heeft mij ook geholpen om vooraf na te denken over hoe ik onderwerpen ter sprake laat komen. Door het stellen van open en algemene vragen weet ik informatie te achterhalen zonder er direct naar te vragen. Zo voorkom ik conflicten en dit heb ik onder andere te danken aan de interviewpractica. Ook vakken waarin aandacht is besteed aan factoren die van invloed zijn op criminaliteit helpen mij bij het inschatten van de kans op recidive. Hierdoor weet ik waar ik alert op moet zijn. Binnen het werk ben ik niet veroordelend richting de deelnemer. Omdat ik dat een belangrijke visie op mensen vind, maar ook doordat ik in de opleiding heb geleerd om me objectief op te stellen. Dit komt de samenwerkingsrelatie met de deelnemer ten goede.

Begin 2019 is Exodus Zuid-Holland gestart met het project Krachtig Thuis. Hierbij leggen we de focus op de achterblijvers van diegene die in detentie zit, omdat we signalen horen uit de Penitentiaire Inrichtingen dat gedetineerden zich zorgen maken over hun familie en naasten. Voor ons als Exodus was er nog vrij weinig bekend over waar achterblijvers zoal tegenaan lopen of wat er gebeurt in hun zoektocht naar hulp. Doel van het project is om inzichtelijk te maken wat er speelt, de achterblijvers hierbij te helpen en eventueel door te verwijzen. Onze missie is om de thuissituatie tijdens detentie te versterken om zo recidive te voorkomen. Zo is de situatie niet verslechterd maar juist verbeterd als de gedetineerde terugkeert naar huis. Dit project is onder andere gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid via hun programma Koers & Kansen. Op dit moment zijn we bezig met de afronding van het project. We verwerken onze bevindingen in een eindrapport en zoeken naar de juiste opvolging van deze dienstverlening.

Kortom, genoeg te doen en te leren bij Stichting Exodus! Mocht je ook geïnteresseerd zijn geworden in het vrijwilligerswerk of wil je betaald aan de slag, schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan via mij: d.scheurwater@exodus.nl of neem een kijkje op de website www.exodus.nl.

©2015-2021 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?