Korting OSINT-trainingen van Aware Online Academy

Leden van Het CNN ontvangen 10% korting op de OSINT-trainingen van onze partner Aware Online Academy. 

Hieronder leest u meer over de OSINT-trainingen die voor leden van Het CNN tegen 10% korting wordt aangeboden door onze partner Aware Online Academy.

Open Source Intelligence (OSINT)

De term OSINT staat voor Open Source Intelligence. Bij Open Source Intelligence gaat het om het vergaren en analyseren van informatie uit openbare bronnen. In Nederland wordt er met Open Source Intelligence vaak ook het “internet-rechercheren” of het rechercheren binnen openbare bronnen bedoeld.

Over de OSINT-trainingen

In de OSINT-trainingen van Aware Online Academy leren cursisten hoe zij zelfstandig een veiligeffectief en kwalitatief hoogwaardig OSINT-onderzoek uit kunnen voeren en hoe zij daarover op gedegen wijze kunnen rapporteren. In de trainingen wordt onder andere ingegaan op hoe zoekmachines op een geavanceerde wijze gebruikt kunnen worden, hoe achter 'gesloten' accounts op Facebook en Instagram gekeken kan worden en hoe diepgaand onderzoek aan websites verricht kan worden. Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij welke sporen cursisten zelf op het internet achterlaten, welke juridische kaders er van toepassing zijn en hoe informatie gestructureerd vastgelegd en gerapporteerd kan worden.

Het afronden van de driedaagse OSINT-training I (Beginner) en de driedaagse OSINT-training II (Professional) levert het diploma tot Certified Open Source Intelligence Specialist® op. Daarnaast ontvangt de cursist Permanente Educatie (PE) punten en wordt de cursist ingeschreven in het Abituriëntenregister van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Voor wie zijn deze trainingen bedoeld?

Deze OSINT-trainingen van Aware Online Academy zijn speciaal bedoeld voor rechercheurs, analisten en onderzoekers van binnen de publieke en private sector en voor eenieder die zich in het kader van opsporing, handhaving, toezicht of intelligence bezig houdt met het vergaren van informatie op het internet.

Zo zijn de trainingen onder andere geschikt voor medewerkers van de politie, defensie, inlichtingendiensten (AIVD, MIVD), bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, NVWA-IOD, ILT-IOD), de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, Teams Criminele Inlichtingen, toezichthouders (AFM, ACM, ISZW, ILT, NVWA), RIEC, LIEC, gemeenten, Douane, het UWV, verzekerings- en creditcardmaatschappijen, banken, particulier onderzoeksbureaus, advocatenkantoren en bedrijven met interne fraude-afdelingen.

Over de Aware Online Academy

De Aware Online Academy is een Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) geregistreerd opleidingsinstituut gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen op het gebied van Open Source Intelligence (OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT).

De trainingen van Aware Online Academy zijn namens de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Dit opleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist® vormt hiermee een officiële SPEN-Registeropleiding.

De Aware Online Academy houdt ook tools, tips en links bij welke onderzoekers zelf kosteloos kunnen gebruiken in hun OSINT-onderzoek.

Exclusieve korting voor leden van Het CNN

Leden van Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) kunnen de OSINT-trainingen van Aware Online Academy volgen met een exclusieve korting van 10%. Dit betekent dat de prijzen voor de driedaagse opleiding € 1.350,- in plaats van € 1.500,- per persoon zijn. Deze kosten zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Inschrijven & meer informatie

U kunt zich via deze link inschrijven voor een OSINT-training. Vermeld in uw inschrijving dat u lid bent van Het CNN. Voor vragen over de trainingen kunt u contact opnemen via info@aware-online.com of een kijkje nemen op www.aware-online.com.

Aware Online

©2015-2021 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?