Beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam

In deze blog geeft Stefanie Vermeul meer informatie over haar werkzaamheden als beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam.

20 december 2018

Door: Stefanie Vermeul

In deze blog vertel ik jullie graag over mijn loopbaan tot nu toe als criminoloog, hoe ik als beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam terecht ben gekomen en wat mijn werkzaamheden daar zijn.

Even voorstellen..

Mijn naam is Stefanie Vermeul en ik ben sinds 2012 afgestudeerd criminoloog met de master 'Jeugd, samenleving en criminaliteit'. Tijdens mijn master heb ik afstudeerstage gelopen bij de redactie van het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’. Ik deed onderzoek naar hoe jongeren criminaliteitsberichtgeving beleven, hoe Opsporing Verzocht wordt gewaardeerd door jongeren en hoe deze doelgroep beter te bereiken is d.m.v. sociale media.

Verdere loopbaan

Ik werkte tijdens mijn studie al jaren als vakantiekracht bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Na mijn afstuderen kon ik daar doorstromen naar een betaalde functie als interim beleidsmedewerker op het gebied van 'economie, duurzaamheid en milieu'. Vervolgens kon ik tijdelijk aan de slag als beleidsmedewerker economie/bedrijvencontactfunctionaris bij gemeente Bernisse. De politiek-bestuurlijke omgeving van een gemeente sprak mij ontzettend aan, maar graag wilde ik iets in de lijn van mijn studie gaan doen. Ik had immers niet voor niets criminologie gestudeerd.

Echter was het in 2013 lastig om een baan te vinden vanwege de crisis en gebrek aan werkervaring in het veiligheidsdomein. Ik besloot op zoek te gaan naar stagemogelijkheden om mijn ervaring uit te breiden en connecties op te doen en solliciteerde bij de gemeente Rotterdam. Ik werd aangenomen als stagiair bij team Aanpak Ondermijnende Criminaliteit bij Directie Veiligheid. Na een half stage had ik voldoende ervaring en kennis opgedaan om binnen hetzelfde team aan de slag te gaan als 'projectsecretaris'. Deze functie heb ik een tijdje gecombineerd met het lesgeven als tutor Criminologie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook dit was een leuke en enorm leerzame ervaring. Met name het leren leiden van groepen kwam van pas voor mijn baan bij de gemeente, waar ik in veel overleggen de voorzittersrol heb. Vervolgens ben ik in 2016 doorgestroomd naar de functie van beleidsmedewerker, gericht op de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Ondanks dat er vaak weinig ruimte is gereserveerd om stage te lopen tijdens de opleiding wil ik iedereen aanraden dit toch te doen! Voor het schrijven van je scriptie zijn er namelijk zeker mogelijkheden! Niet alleen doe je connecties, kennis en ervaring op in het werkveld, bovendien is het een goede manier om erachter te komen wat je wel en niet leuk vindt.

Aanpak ondermijning: mijn rol

Waarschijnlijk zijn jullie wel bekend met het begrip ondermijning, maar voor de zekerheid: het gaat hierbij om vormen van criminaliteit die een ontwrichtend effect op de maatschappij hebben en waarbij sprake is van verwevenheid tussen 'boven- en onderwereld', zoals bijvoorbeeld drugscriminaliteit of witwassen.

Mijn werk is heel veelzijdig. Enerzijds heb ik een coördinerende functie, waarin we signalen en casuïstiek bespreken met onze ketenpartners, zoals de politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het RIEC. Ik kijk hierbij bijvoorbeeld naar hoe en welke bestuurlijke instrumenten de gemeente kan inzetten, aanvullend op de instrumenten die de partners inzetten. In de overleggen heb ik een voorzittersrol, aangezien de gemeente de trekker is van de aanpak.

Anderzijds adviseer ik de burgemeester op een aantal thema’s en portefeuilles. Als gemeente investeren we ook in het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Hierbij zoeken we de samenwerking op met private partners. Het aanpakken van ondermijning is namelijk niet alleen weggelegd voor overheidsinstanties. Ook private partijen hebben hier een rol in. Denk hierbij aan banken, brancheverenigingen, bewoners, pandeigenaren, makelaars en ondernemers. Ik werk heel intensief samen met onze ketenpartners, maar ook met bovengenoemde private partijen. Ons doel is om ook hen bewust te maken van de problematiek en hen weerbaarder te maken tegen de effecten van ondermijnende criminaliteit.

Ik vind het leuk om zowel operationeel als strategisch in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken. Daarnaast vind ik de samenwerking met andere partners leerzaam en interessant. Een uitdaging hierbij is soms om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Alle partners hebben namelijk eigen belangen en doelstellingen. Ik probeer gemeenschappelijke belangen te vinden en zo met elkaar op één lijn te komen. Daarnaast geeft het werk natuurlijk ook veel voldoening, omdat ik merk dat ik een verschil kan maken en een bijdrage lever aan de veiligheid op straat en leefbaarheid van de stad.

Wat heeft de studie mij gebracht?

Allereerst heeft criminologie mij geholpen in het ontwikkelen van een bepaalde denkwijze en analytisch vermogen. In mijn functie komen vooral de rechtenvakken goed van pas, maar ook de maatschappelijke beeldvorming en basiskennis van criminologische onderwerpen. Bij de gemeente en onze ketenpartners werken veel criminologen, niet alleen op het gebied van ondermijning, maar ook op tal van andere criminologische thema's.

De gemeente Rotterdam is een ontzettend leuke werkgever! Er is genoeg ruimte is om je als young professional te ontwikkelen en om kennis op te doen bij externe organisaties. Laatst heb ik bijvoorbeeld twee cursusdagen bij een externe instantie en een cursus 'financieel en economische criminaliteit' gevolgd.

Tot slot

Om jullie een beeld te geven van mijn werkzaamheden wil ik jullie graag verwijzen naar deze voorlichtingsfilm (link). In Rotterdam worden regelmatig panden misbruikt door criminelen. Denk hierbij aan het exploiteren van een woningen ten behoeve van een hennepkwekerij, opslag van verdovende middelen, wapens of illegale prostitutie. Een groot deel van deze misstanden vindt plaats in woningen die worden verhuurd. Om dit in de toekomst te voorkomen heb ik in opdracht van de burgemeester samen met een collega van de politie, een voorlichtingsfilm laten ontwikkelen voor pandeigenaren die hun woning verhuren. Hiermee willen we hen bewust te maken van de risico's m.b.t. het verhuren van een pand en geven we hen concrete tips mee waar zij op moeten letten. Twee bekende acteurs van flikken Rotterdam spelen hier een rol in.

https://m.youtube.com/watch?v=yjaBoOUcTwU&feature=youtu.be

Hopelijk geeft mijn verhaal jullie een beeld van hoe je werk er als criminoloog bij de gemeente Rotterdam uit kan zien!

 

Gerelateerde artikelen

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2015-2019 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?