[Het CNN] Blog-reeks "Ervaringen met criminologische PhD-trajecten" - deel 2

"In deze blog-reeks vertellen 3 PhD-onderzoekers over hun ervaringen met een PhD-traject. Vandaag deel 2 waarin Marleen Weulen Kranenbarg - universitair docent Criminologie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam - haar verhaal vertelt."

8 juni 2018

Door: Marleen Weulen Kranenbarg

Mijn PhD journey en wat ik ervan heb geleerd

Op 26 januari 2018 verdedigde ik mijn proefschrift aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Die dag was een prachtige bekroning op vier jaar hard werken. Ondanks het harde werk kijk ik met veel plezier terug op mijn promotietijd. Op die bewuste dag in januari werkte ik al bijna een half jaar als universitair docent bij de VU en voor die tijd werkte ik bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Bij het NSCR heb ik mijn promotie onderzoek uitgevoerd. Nu ik deze periode heb afgerond, hoop ik jullie met deze blog wat handvatten en tips te geven over hoe je een promotieplek kan bemachtigen en hoe je zo’n traject zou kunnen aanpakken. Bedenk je wel dat dit proces bij iedereen heel anders verloopt. Ook ik had van te voren geen goed uitgedacht vooropgezet plan en veel dingen zijn simpelweg op mijn pad gekomen.

Er zijn in Nederland grofweg twee manieren waarop je een promotieplek kan bemachtigen. Ten eerste kun je solliciteren op een vacature voor een promotieplek en ten tweede kun je (samen met een begeleider) een onderzoeksvoorstel indienen voor een promotieonderzoek, bijvoorbeeld voor een NWO onderzoekstalent aanvraag. Beide manieren hebben voor- en nadelen en er zijn ook mengvormen. Bij de sollicitatiemethode ben je afhankelijk van welke vacatures er beschikbaar komen en vaak is het onderwerp van het promotieonderzoek waar je voor solliciteert al van te voren vastgesteld. Mijn eigen ervaring is dat dit niet betekent dat je niet alsnog heel veel dingen anders kunt doen dan hoe deze van te voren bedacht zijn, maar het onderwerp moet je in het algemeen wel interessant genoeg vinden om je vier jaar lang mee bezig te houden. Daarnaast vragen ze in de vacature vaak naar aantoonbare interesse in het onderwerp, bijvoorbeeld doordat je een scriptie hebt geschreven die over hetzelfde of een aanverwant onderwerp gaat. Het voordeel van deze methode is dat je vrij snel weet of je de promotieplek hebt of niet en er zijn vaak minder strikte richtlijnen, bijvoorbeeld wat betreft je gemiddelde cijfer in bachelor en master.

Bij de tweede methode schrijf je een voorstel en de subsidiegever bepaalt of jouw voorstel en jouw CV interessant genoeg zijn om daar voor vier jaar subsidie voor te verlenen. Vaak schrijf je dit voorstel samen met jouw beoogde promotor. Het grootste voordeel van deze methode is dat je veel meer vrijheid hebt in het onderwerp van jouw onderzoek. Uiteraard is het vaak wel in lijn met het type onderzoek wat je beoogde promotor ook doet, maar je hebt hierbij in principe ook zelf de keuze met wie je dit zou willen schrijven. Het belangrijkste nadeel van deze methode is dat je behoorlijk veel werk in het voorstel moet steken en dan lang moet wachten voordat je hoort of het wel of niet gehonoreerd wordt. Ook zijn er vaak wat striktere criteria waar je aan moet voldoen.

Een belangrijke tip voor iedereen die nu studeert en er over denkt om een promotieonderzoek te gaan doen is om dit al eens met wat docenten en onderzoekers die jij goed vindt te bespreken. Vaak kom je er tijdens het schrijven van bijvoorbeeld een bachelor of master scriptie achter dat je het leuk vindt om onderzoek te doen en daar over te schrijven. Je begeleider kan dus ook een eerste goede gesprekspartner zijn op dit gebied. Probeer dus tijdens je studie alvast contacten te leggen met onderzoekers die onderzoek doen wat jij interessant vindt. Als zij dan weten dat er een plek beschikbaar komt, kunnen zij jou daar van op de hoogte stellen, of je kunt samen een plan bedenken voor een subsidievoorstel. Een andere goede weg is om te solliciteren op een baan als junior onderzoeker. Op die manier kun je uitproberen of het doen van onderzoek iets voor jou is en je kunt tijdens dat werk contact leggen met andere onderzoekers en mogelijke begeleiders. Zo kom je ook sneller te weten of er ergens een promotieplek beschikbaar gaat komen. Ook is het goed om tijdens je studie al na te denken over wat er op je CV moet staan als je promotieonderzoek wilt doen. Bespreek dit met mogelijke begeleiders, zorg voor goede cijfers en doe vooral zo veel mogelijk ervaring op met onderzoek doen.

Als je dan eenmaal aan je promotieonderzoek bent begonnen vraag je je op je eerste dag waarschijnlijk af hoe je in vredesnaam aan een project van vier jaar begint. Ondanks dat er waarschijnlijk wel een plan ligt van wat je gaat doen, is dat vaak nog vrij flexibel. Ik vind dat je in je eerste jaar de tijd moet nemen/krijgen om uit te zoeken wat jij het allerbelangrijkst vindt om te onderzoeken. Maak afspraken met mensen die zich met jouw onderwerp bezighouden en ga met hen brainstormen. Beperk dit zeker niet tot alleen je begeleiders. Ik heb tijdens mijn promotietraject in het eerste jaar vooral plannen gemaakt en geïnventariseerd wat onderdeel zou moeten zijn van mijn onderzoek. Ga indien mogelijk ook al in je eerste jaar naar een nationaal of internationaal congres. Daar doe je vaak hele interessante contacten op die dan later in je project goed van pas kunnen komen.

In het tweede jaar ben ik veel bezig geweest met dataverzameling en het schrijven van de eerste hoofdstukken/papers van mijn proefschrift. Ik heb geprobeerd mijn eerste resultaten al zo snel mogelijk op congressen te presenteren. Dit helpt namelijk om andere perspectieven op je paper te krijgen en er zelf ook kritisch en op een andere manier naar te kijken. Dat maakt je paper vaak een stuk beter.

Achteraf gezien denk ik dat ik in het tweede jaar wat vaker formele contactmomenten met mijn begeleiders had moeten plannen. Dat is denk ik wel een belangrijk punt om aan het begin van je promotietraject over na t denken. In hoeverre heb jij deadlines nodig en in hoeverre hebben jouw begeleiders een volle agenda, waardoor het noodzakelijk is om afspraken duidelijk en vroeg van te voren vast te leggen? In mijn tweede jaar heb ik overigens ook onderwijs gegeven en ben ik gestart met het behalen van mijn BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs), iets wat erg belangrijk bleek te zijn toen ik op zoek ging naar een baan voor na mijn promotie.

In mijn derde jaar heb ik op een congres contact gelegd met een Amerikaanse onderzoeker die een expert is op mijn onderzoeksgebied. Ik wilde graag met hem samenwerken en had gelukkig in mijn promotieproject ook budget voor een verblijf in het buitenland. Mocht dit voor jou niet het geval zijn, dan is het dus goed om al vroeg in je promotietraject na te denken over een eventuele langere periode in het buitenland, omdat je daar dan geld voor moet zien te vinden. Ik heb het ten eerste als ontzettend leerzaam ervaren om met iemand anders samen te werken, die niet je begeleider is. Hij gaf weer een heel ander perspectief op mijn werk. Daarnaast was het erg leerzaam om een tijdje op een Amerikaanse universiteit te verblijven en hun universiteitssysteem mee te maken.

In mijn vierde jaar heb ik vooral heel hard gewerkt aan het afschrijven van de verschillende hoofdstukken/papers van mijn proefschrift. Ik heb in dit jaar ook veel congressen bezocht om contacten warm te houden, die ik daarna in mijn verdere carrière goed kan gebruiken. Contact met andere onderzoekers helpt ook altijd om dingen in een ander perspectief te zien. Ik heb dit jaar wel geprobeerd activiteiten die veel tijd kostten maar niet gelijk veel opleverden te verminderen en zo is het me gelukt om precies binnen vier jaar mijn proefschrift op te sturen naar de leescommissie. Zij gingen zo’n anderhalve maand later akkoord, waardoor ik op 26 januari mijn grote dag kon beleven.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je contact opnemen met Marleen Weulen Kranenbarg? Dan kun je per e-mail contact opnemen via info@hetcnn.nl.

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2015-2021 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?