Commissie Partners en Relaties

Het Criminologisch Netwerk Nederland heeft een commissie Partners en Relaties ingesteld. De commissie Partners en Relaties is binnen Het CNN onder andere verantwoordelijk voor het contact met externe partijen en werkgevers binnen het criminologische werkveld.

De commissie Partners en Relaties

Jurjen Erenst (Voorzitter)
Jurjen Erenst is 25 jaar oud en woont in Leiden. Als voorzitter van de commissie Partners en Relaties draagt hij de verantwoordelijkheid dat alle taken binnen de commissie worden uitgevoerd. Hij wil met de commissie nieuwe publieke en private partijen aantrekken voor het CNN. Dat de criminoloog breed ingezet kan worden op de arbeidsmarkt komt daarbij als speerpunt naar voren. Momenteel rond hij zijn master Opsporingscriminologie in Amsterdam af. Binnen deze master wil hij zich specialiseren in financieel-economische criminaliteit; om die reden volgt hij alle aanverwante vakken op dit gebied. Verder heeft Jurjen stage gelopen bij het Openbaar Ministerie in Haarlem en is hij vrijwilliger voor het Fraude Film Festival.

Eva Sleddering (Secretaris)
Eva Sleddering is 23 jaar oud en woont in Leiden. Zij heeft haar bachelor Criminologie behaald aan de Universiteit van Leiden en volgt nu de master Opsporingscriminologie aan de VU in Amsterdam. Tussen deze twee opleidingen is Eva een halfjaar naar het zonnige Barcelona geweest in het kader van een Erasmus uitwisselingsprogramma, om daar de Spaanse kijk op de Criminologie te bekijken. Ook heeft zij in dat jaar 3 maanden stage gelopen bij de Dienst Regionale Recherche in Amsterdam. Haar interesse binnen de criminologie ligt momenteel het meest bij georganiseerde criminaliteit, maar hoopt door deze commissie ook veel in contact te komen met criminologen werkzaam in andere richtingen.

Maartje Oosterman (Lid Evenementen)
Maartje Oosterman is 22 jaar oud en woont in Utrecht. Ze heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond en schrijft nu haar scriptie voor haar bachelor Psychologie. Tot voorkort was ze vrijwilliger als re-integratieconsulent in de PI Nieuwersluis. Als lid Evenementen binnen de commissie Partners & Relaties is Maartje verantwoordelijk voor het benaderen en onderhouden van contact met sprekers en het ondersteunen van de evenementencommissie. Ze is erg geïnteresseerd in de preventie en opsporing van criminaliteit en hoopt hierin te toekomst aan bij te dragen. Voor nu is ze enthousiast om bij te dragen via het CNN.

Arco Verweij (Lid Allround)
Arco Verweij is 27 jaar en ondersteunt als lid allround de commissie Partners & Relaties in haar doelen. Op Hogeschool Inholland Rotterdam heeft hij de bachelor Integrale Veiligheid afgerond en aansluitend heeft hij de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht afgerond. Zijn stage- en werkervaringen liggen voornamelijk binnen de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie. Momenteel is hij als docent verbonden aan Hogeschool Inholland (Integrale Veiligheid) en werkt hij als junior zelfstandig onderzoeker binnen het criminologisch werkveld – www.acvresearch.nl.

Shannon Heijdra (Lid Allround)
Shannon Heijdra is 23 jaar oud en woont in Leiden. Als lid allround is zij verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met bestaande partners & relaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. In het laatste jaar van haar bachelor Criminologie aan de Universiteit Leiden is zij begonnen aan de minor Bedrijfswetenschappen. Haar interesse om met hetgeen waar zij bedreven in is actief te worden in het bedrijfsleven en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit is toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat zij vanaf september begonnen is met de master Corporate and Organised Crime aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast werkt zij ook vanaf september samen met andere studenten, politierechercheurs en onderzoekers in het politieproject Cybercriminele Verdienmodellen.

©2015-2019 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?