Bacheloropleidingen

Bekijk de bacheloropleidingen criminologie 

In  Nederland wordt Criminologie door drie universiteiten als volledige bacheloropleiding aangeboden. De drie universiteiten zijn de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bacheloropleidingen Criminologie

Vrije Universiteit van Amsterdam

De studie criminologie wordt in Amsterdam aan de VU gegeven. Er geldt een numerus fixus in de vorm van een 100% decentrale selectie, wat betekent dat de opleiding zelf haar studenten selecteert. Er wordt hiervoor naar twee punten gekeken, je gemiddelde cijfer van je vorige opleiding en de resultaten van een test die je dient af te nemen. In deze test worden je capaciteiten, motivatie en vaardigheden gemeten. De VU hanteert een bindend studieadvies.

In het eerste jaar wordt je geïntroduceerd in de criminologie en maak je kennis met alle vlakken waar criminologie mee te maken heeft; sociologie, psychologie en rechten. Ook leer je in dit jaar wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt.

In het tweede jaar ga je dieper op de stof in en benader je de criminologie op een multidisciplinaire manier. Historische Criminologie, Methode en Technieken en Materieel strafrecht zijn vakken die in dit jaar gegeven worden.

In het derde jaar heb je de mogelijkheid om 30 punten te halen op een ander vakgebied door middel van een minor. Je kan ook bij de criminologie blijven en de minor Forensische Criminologie volgen. Daarnaast schrijf je het derde jaar je afstudeerscriptie samen met medestudenten. In groepjes kan je je inschrijven in een onderwerp om vervolgens samen je scriptieonderzoek uit te voeren.

Een studiejaar is 60 punten en elk vak is 6 punten met uitzondering van je afstudeerscriptie.

vu

Taal: Nederlands

Duur: 3 jaar (voltijd)

Toelatingseisen: VWO-diploma (alle profielen), HBO-propedeuse (alle profielen)

BSA: 1e jaar: 42 punten halen, 2e jaar: alle vakken jaar 1 gehaald

Extra programma: Honours Program (+7,5 gemiddeld)

Meer info: klik hier

Universiteit Leiden

De bachelor Criminologie aan de Universiteit van Leiden werkt met een centrale loting. Er is plek voor 139 studenten. Ben je in het bezit van een certificaat van het pre-University College Leiden, dan mag je meedoen aan de decentrale selectie en word je direct toegelaten tot de studie.

In het eerste studiejaar, de propedeuse, leg je het fundament voor je studie criminologie. Je volgt inleidende vakken uit zowel de juridische als de sociaalwetenschappelijke hoek. Met die kennis kun je vervolgens criminaliteitsvraagstukken breed benaderen. Ook leer je over methoden en technieken van criminologisch onderzoek.

In het tweede jaar krijg je vakken die meer op criminologie zijn toegespitst, zoals Theoretische criminologie en Rechtshandhaving en Politie. Je onderzoeksvaardigheden train je via vakken als Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek en Practicum Verklarende Criminologie.

In het derde jaar ga je de diepte in met hoofdvakken als Ontstaan en Ontwikkeling, Preventie en Bestraffing, Victimologie en Strafprocesrecht. Ter afsluiting van de bacheloropleiding schrijf je een scriptie. Daarvoor sluit je aan bij lopend onderzoek van de afdeling criminologie.

Een studiejaar is 60 punten en een vak is 5 of 10 punten waard.

Taal: Nederlands

Duur: 3 jaar (voltijd)

Toelatingseisen: VWO-diploma (alle profielen), einddiploma HBO, einddiploma universitaire opleiding

BSA: 1e jaar: minsten 45 punten halen, 2e jaar: minstens 90 punten halen, 2e jaar: propedeuse halen

Extra programma: Honours Academy

Meer info: klik hier

Erasmus Universiteit Rotterdam

De bachelor Criminologie aan de Erasmus universiteit in Rotterdam heeft plek voor 130 studenten. Bij een teveel aan aanmeldingen wordt er een gewogen loting gedaan, waarbij je meer kans maakt om aangenomen te worden bij een hoger gemiddeld cijfer van je vorige opleiding.

Een studiejaar bestaat uit 8 blokken van 5 weken. In elk blok volg je 1 vak en sluit je af met een tentamen. Tijdens je vakken volg je onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges. In de hoorcolleges geeft de docent niet alleen de grote lijn in de collegestof aan: hij of zij stimuleert je om er zelf over na te denken. Hoe denk jij criminaliteit te kunnen voorkomen? In onderwijsgroepen ga je met een tutor en tien studenten aan de slag met actuele vraagstukken: in hoeverre is terrorisme hetzelfde als geweld? Je komt steeds meer te weten over de achtergrond van criminaliteit.

Taal: Nederlands

Duur: 3 jaar (voltijd)

Toelatingseisen: VWO-diploma (alle profielen), propedeuse HBO.

BSA: 1e jaar: alle vakken halen

Extra programma: geen

Meer info: klik hier

©2015-2022 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?